No module Published on Offcanvas position

انواع بیمه های خانواده پزشکی

به دلیل ریسک بالای کار پزشکان و پیراپزشکان و طیف گوناگون حوادثی که ممکن است باعث زیان های سنگین به پزشکان شوند بیمه های زیر طراحی و ارائه گردیده است: .

بیمه نامه های تخصصی زیر برای خانواده محترم پزشکی طراحی گردیده است:

که هر کدام بخشی از نیازهای جامعه محترم پزشکی و پیراپزشکی را هموار می نمایند.

 مجموعه خدمات بیمه ای حکیم با بیش از 25 سال سابقه در ارائه خدمات به خانواده بزرگ پزشکی و پیراپزشکی کشور به عنوان یکی از معدود شرکتهای خدمات بیمه ای رتبه یک کشوری کاملترین بیمه نامه ها با بهترین نرخ و شرایط از کلیه شرکتهای بیمه در بیمه نامه های زیر به این عزیزان ارائه می نماید و علاوه بر بیمه نامه های بالا خدمات زیر را زیر به شما پیشنهاد می نماید:

Super User