مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه های تمام خطر مهندسی

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه های تمام خطر مهندسی

  1.  بیمه نامه های تمام خطر نصب کد 61 و پیمانکاران کد 62

  2. بیمه نامه های ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران ، شکست ماشین آلات ، جهیزات الکترونیکی، و ریسک های تکمیل شده ساختمانی

  3. بیمه های اسب و شترمرغ

 
الف ) بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانکاران

1-    نامه اعلام خسارت براساس فرم ریزمتره و صورت کارکرد مالی
2-    صورت وضعیت قبل و بعد از وقوع حادثه
3-    صورت وضعیت مربوط به حادثه
 4-    صورتجلسات کارگاهی مرتبط با حادثه
5-  صورتجلسه تنظیم شده توسط کارشناس بیمه گر که به تایید بیمه گذار (کارفرما و پیمانکار) ، ‌دستگاه نظارت و مشاور رسیده باشد .
6-    عکس و فیلم از محل حادثه
7-    جدول زمانبندی پروژه
8-    پلن اصلی پروژه
9-    گزارش هواشناسی (درصورتیکه حادثه ناشی از سیل ، بارندگی و یا طغیان آب باشد)
10- فهرست بهای پروژه
11- پیمان و منضمات آن شامل شرایط عمومی ،‌خصوصی و فنی
 
 ب ) بیمه نامه های ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران ، شکست ماشین آلات ، جهیزات الکترونیکی، و ریسک های تکمیل شده ساختمانی

1- نامه اعلام و ادعای خسارت شامل علت وقوع حادثه ، قطعات آسیب دیده و مبلغ مورد ادعا
2- عکس و یا فیلم از مورد حادثه
3- مستندات مربوط به ارزش مورد بیمه
4- صورتجلسه بازدید خسارت که به تایید بیمه گذار رسیده باشد.
 


ج ) بیمه های اسب و شترمرغ

1- نامه اعلام حادثه
2- گزارش بازدید دامپزشک بیمه گذار و اظهار نظر درخصوص علت و میزان خسارت
 3- اصل شناسنامه مورد بیمه
 4- عکس از مورد بیمه خسارتی که داغی آن قابل رؤیت باشد .
 5- تایید میکروچیپ تزریق شده توسط کارشناس یا دامپزشک مورد اعتماد بیمه گر .
  6- لیست شماره های میکروچیپ در مورد اسب ها یا شترمرغ های بیمه شده .
 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)