بیمه

کارگزاری رسمی بیمه مرکزی ایران کد 753

طرف قرارداد با کلیه بیمه های دولتی و خصوصی ایران ، کارآفرین ، آسیا ، دانا ، البرز ، سامان ، رازی ،سینا ، معلم ، پاسارگاد ، ملت ، نوین ، پارسیان ، توسعه ، میهن ، دی ، ملت ایران (ما) ، کوثر ،آرمان و ...

تخصص ما انتخاب بیمه گری است که بهترین و کاملترین خدمات را با قیمتی قابل قبول به شما ارائه نماید و کارگزار بیمه به عنوان نماینده شما و مشاور و وكیل مدافع رسمی شما بیمه گذاران محترم نزد شركت های بیمه جهت راهنمایی و پیگیری خسارت و دفاع از حق بیمه گذاران می باشد.

 

Slider