No module Published on Offcanvas position

تخفیفات و خدمات ویژه بیمه ای جهت پزشکان و پیراپزشکان گرامی و بستگان درجه اول آنان

پیرو توافق حاصله ، کلیه پزشکان و پیراپزشکان گرامی و بستگان درجه اول آنان میتوانند از تخفیفات و خدمات ویژه زیر استفاده نماید:

  • صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی مراکز بهداشتی درمانی با پایین ترین نرخ حق بیمه
  • صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با بالاترین تخفیفات کشور
  • پرداخت خسارت بيمه نامه مسئوليت پزشکان و پیراپزشکان بدون نیاز به راي دادگاه و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارک مورد نياز از سازمان محترم نظام پزشکی
  • اعمال10% تخفیف ویژه جهت بیمه بدنه اتومبیل و بازدید در محل دلخواه شما بصورت 30% نقد و الباقی تا 11 قسط بدون بهره در بیمه بدنه خودروی پزشکان و پیراپطشکان و بستگان درجه اول آنان
  • ارائه بیمه جدید جامع زندگی ، برای بازنشستگی و تامین جهیزیه و آتیه فرزندان و ...
  • صدور بیمه نامه های حوادث انفرادی و خانواده با نازلترین قیمت
  • صدور بیمه نامه تمام خطر برای تجهیزات الکترونیک گران قیمت مراکز بهداشتی درمانی
  • صدور تلفنی بیمه نامه ها و تحویل در محل شما بدون هزینه اضافی
  • ارائه مشاوره رایگان بیمه ای و صدور کلیه بیمه نامه ها

Super User