بیمه نامه مسؤولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی و عمرانی (خسارت مالی)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت:

     1- شرح چگونگی وقوع خسارت ، ساعت و روز و محل دقیق حادثه ( به کیلومتر )
     2- علت حادثه
     3– چند قطعه عکس از مواضع آسیب دیده
     4– ریز اقلام خسارت دیده با قیمت آنها ( اصل یا کپی برابر اصل )
     5– اقلام بازیافتی و ارزش آنها
     6– گزارش کارشناسی از مواضع آسیب دیده
     7- صورتجلسه خسارت با امضاء پیمانکار و زیان دیده

 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)