بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران پروژه های عمرانی

 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران پروژه های عمرانی:

 

      این بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران فعال پروژه های عمرانی  شامل پروژه های زیر را پوشش می دهد.

در کنار این بیمه نامه و به دلیل قوانین موجود در کشور بهتر است بیمه های مهندسی را نیز تهیه نمایید.
 


برخی از پروژه هایی که نیاز به خرید بیمه نامه دارند عبارتند از:


پروژه های راهسازی ،سد سازی ،  فرودگاهی ، فضای سبز، سازه های ساحلی و دریائی، خطوط ریلی شهری و بین شهری ، شبكه های آبیاری و زهكشی، تونل، ساختمان ، ابنیه سنگین ، محوطه سازی ،تونل ، راه آهن، نیروگاه، شبکه های آبیاری و زهکشی، مخازن نفت و گاز و تاسیسات و خطوط انتقال مربوطه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، اجرای ساختمان ، کانال های آبیاری و زهکشی ، ساخت تصفیه خانه ، اجرای تونل ، اجرای خطوط راه آهن ، تاسیسات و تجهیزات ،تاسیسات آب و فاضلاب ،صنایع آب ، پروژه های نیروی ابی،سیل بند حفاظتی ، احداث سدهای انحرافی، کانال های فرعی زهکشی زیر زمینی، ماشین، تاسیسات، ماشین الات، تونل، پل سازی، راه سازی، سد سازی، پروژه های عمرانی و ابی،  پتروشیمی ،پل سازی،  راهسازی و سد سازی،  جاده سازی،  پروژه های عمرانی،  شهرک سازی،  ساختمان سازی ، کشاورزی، خدمات،

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)