165.7هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲هزار میلیارد ریال خسارت

 

165.7هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲هزار میلیارد ریال خسارت

 

سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه ۵۴.۵درصد و سهم بخش دولتی( بیمه ایران) ۴۵.۵درصد است.

 

بیمه نیوز - آمار مقدماتی عملکرد شرکت های بیمه در سال۱۳۹۲از تولید ۱۶۵.۷هزار میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت ۱۰۶.۲هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران حکایت دارد.

Cتولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۱۹.۱درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه های مسئولیت، بیمه های آتش سوزی و حوادث از بازار بیمه کشور به ترتیب ۹.۷درصد،۷.۲درصد، ۵.۳درصد، ۴.۵درصد و ۵.۳درصد بوده است.

بر اساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه ۵۴.۵درصد و سهم بخش دولتی( بیمه ایران) ۴۵.۵درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با ۱۱درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۸میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۵۷.۲درصد است.

شرکت های بیمه همچنین در سال ۱۳۹۲نزدیک به ۱۰۶.۲هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردندکه در مقایسه با سال قبل ۳۵.۵درصد رشد نشان می دهد.

سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه  ۴۹.۵درصد و بخش دولتیبیمه ایران) ۵۰.۵درصد بوده است. شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود ۱۷میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل۳۱.۷  درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۲۹.۵درصد است.

رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲درصد و بیمه درمان ۳۰.۱درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود  اختصاص داده است. همچنین بدنه اتومبیل۶.۲درصد، بیمه های مسئولیت ۴.۷درصد،  بیمه های زندگی ۴.۵درصد، حوادث ۳.۹درصد و بیمه های آتش سوزی ۱.۹درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند.

در مجموع خسارت پرداختی در شانزده رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت ۳۵.۵درصد افزایش یافته است که در این بخش حوادث راننده به تنهایی۶۲.۳درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز ۱۴۸.۸درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل۶۴.۱درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۳.۹واحد افزایش نشان داد.

از میان ۸شرکت‌ بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از ۳درصد و در مجموع ۸۰.۸درصد سهم از بازار)، و نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با ۷۱.۱و ۶۶.۵درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه است.

نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم‏، سرمد و معلم نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با ۳۷۰.۱، ۶۹.۵، ۶۸.۸و ۶۸.۳درصد).

رشته‌های بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با ۱۰۱.۱و ۶۹.۹درصد).

 

 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)