حق بیمه از پرداخت خسارت سبقت گرفت

حق بیمه از پرداخت خسارت سبقت گرفت

 

بینا: گزارش عملکرد بازار بیمه کشور در شش ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 35.8 درصدی حق بیمه‌های تولیدی و رشد 19.3 درصدی پرداخت خسارت حکایت دارد.

به گزارش بینا به نقل از بیمه مرکزی بر اساس آمارهای موجود از فعالیت شرکت های بیمه در شش ماهه نخست سال جاری، حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 35.8 درصد رشد نسبت به نیمه اول سال گذشته به 97.8 هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 53.5 درصد رسید و 46.5 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. تعداد بیمه نامه های صادره نیز در این مدت با 25.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 21.7 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد 38.9 درصد است.

41.4 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 25.4 درصد به بیمه درمان اختصاص داشت. همچنین طی این دوره شرکت های بیمه نزدیک به 47.1 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با نیمه اول سال قبل 19.3 درصد رشد نشان می دهد. 50.6 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده است .
شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود 8.7 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با شش ماهه نخست سال قبل 19 درصد رشد داشته است. 39.8 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 32.9 درصد در رشته بیمه درمان پرداخت شده است.
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 48.2 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 6.7 واحد کاهش نشان داد. از میان هفت شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، معلم و کوثر؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 82.9 درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت دو شرکت بیمه دانا و ایران (به ترتیب با 52 و 51.2 درصد) بالا تر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه سینا، آرمان، نوین و دی نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با 111.2؛ 94.6؛ 70.9 و62.3 درصد).

رشته بیمه حوادث، درمان و بدنه اتومبیل، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند که به ترتیب با 82.8 ؛ 62.5 و 56.9 درصد بود.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)