تاریخچه بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

 تاریخچه بیمه اتش سوزی


ذکر این نکته ضروری است که پوشش بیمه اتش سوزی برای اولین بار جهت حفظ و حراست اماکن تجاری و منازل مسکونی در اروپا به وجود امد. بلافاصله بعد از اتش سوزی بزرگی که در سال ۱۶۶۶ در لندن از یک دکان نانوایی اغازشد و بزودی به ساختمانهای مجاور توسعه پیدا کرد و در نتیجه ۴۰۰ کوچه وخیابان شهر لندن به مساحت تقریبی ۱۷۵ هکتار شامل حدود ۱۳۰۰۰ واحد مسکونی و تجاری از بین رفت ، لزوم ارائه پوششهای بیمه ای اتش سوزی احساس شد.
این اتش سوزی چهار روزه که خسارات جبران ناپذیری به بار اورد باعث شد که سایر کشورهای اروپایی به فکر ارائه این پوشش ها بیفتند و به همین دلیل اولین پوششهای بیمه ای اتش سوزی توسط اتحادیه های صنفی پیش بینی شد.بعد از اتش سوزی سال ۱۶۶۶ میل ادی ، چهار مؤسسه و شرکت در انگلستان اقدام به ارائه پوششهای اتش سوزی کردندکه عبارتند از :
- اولین مؤسسه تاسیس شده به نام اداره اتش سوزی بود که بعد از مدتی فعالیت نام خود را به فنیکس تغییر داد.
- مؤسسه دوم که از سوی شهرداری لندن برای ارائه پوشش بیمه اتش سوزی تاسیس شد کورپوریشن اف لندن نامیده می شد که نتوانست درجامعه موفقیتی به دست اورد و تعطیل شد.
- سومین مؤسسه ای که در سال ۱۶۸۳ به رقابت با اداره اتش سوزی لندن پرداخت به نام مؤسسه دوستان معروف شد. با نگاهی به بیمه نامه های این مؤسسه درمی یابیم که نرخ اتش سوزی برای منازلی که با چوب ساخته شده بود دو برابر بقیه تعیین می شد. اخرین این گونه مؤسسات که در لندن به ثبت رسید به صورت تعاونی اداره می شد و مقررات و اساسنامه خاص خود را داشت . این شرکت براساس ضوابط و مقررات اساسنامه خود، برای بیمه نامه های صادر شده اعضای خود،حق عضویتی دریافت می داشت . ترجمه به ثبت رسیده نام این شرکت عبارت است از مؤسسه دوستان برای بیمه کردن ساختمانها در مقابل اتش سوزی . این شرکت بعدها باتوجه به علامت تجاری خود که دودست بود به نام دست در دست شهرت یافت . بعد از انقلاب صنعتی اروپا و تاسیس واحدهای صنعتی و کارخانه های مختلف گسترش و پیچیدگی تولید باعث شد که بیمه اتش سوزی و شرایط بیمه نامه های صادر شده هم دچار تحول و پیچیدگی گردد و روند رشد و تکامل این رشته بیمه ای باتوجه به نیازهای ایجاد شده سرعت چشمگیری پیدا کند; زیراسرمایه گذارانی که در بخش صنایع به سرمایه گذاری پرداخته بودند به خطرات نهفته در راه این سرمایه گذاری واقف بودند و به همین دلیل نیاز به حفظسرمایه ها باعث شد تا بیمه اتش سوزی بسرعت رشد و توسعه پیدا نماید.

بیمه اتش سوزی
اصولا در صدور بیمه نامه اتش سوزی باید سه اصل حسن نیت ، نفع بیمه ای و اصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه بر اصول صحیح و درستی استوار باشد، زیرا بیمه گذار موظف است کلیه سئوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه اتش سوزی را براساس حسن نیت و با دقت پاسخ دهد.در عوض بیمه گرموظف است که در صورت بروز حریق و ایجاد خسارت ، حداکثر خسارات مالی حادث شده را باتوجه به شرایط بیمه نامه ، و مشروط بر این که از سرمایه بیمه ای تجاوزنکند در وجه بیمه گذاربپردازد. اولین مرحله رسیدگی به خسارت اعلام شده ، توسط بیمه گر همان توجیه و رسیدگی به مسئله نفع بیمه ای بیمه گذار در مورد بیمه است .
در مورد خسارات ناشی از اتش سوزی ، بسیاری از مردم به مفاهیم اتش ، اتش سوزی و خسارات ناشی از اتش سوزی استناد می کنند، بدون این که از نقطه نظر قوانین بیمه ای از تعریف دقیق اتش سوزی ومفهوم واقعی ان اطلاع داشته باشند بنابراین درعرف بیمه ، خسارات ناشی از اتش مفید (اتش بخاری ،اجاقهای پخت و پز) تا زمانی که در مکان تعبیه شده قرار داشته باشد دارای پوشش بیمه ای نیست ، لذا دربیمه نامه اتش سوزی اتش را چنین تعریف کرده اند در این بیمه نامه منظور ازاتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط ان که با شعله همراه باشد.
در بیمه نامه اتش سوزی ، نه تنها خطرات مستقیم ناشی از اتش سوزی تحت پوشش قرار دارد، بلکه خسارات غیرمستقیم ناشی از نشت حرارت ، دود، خاکستر، اب ، مواد شیمیایی اتش نشانی و خراب شدن مورد بیمه هم دارای پوشش بیمه ای است . شرکتهای بیمه ، بیمه نامه های اتش سوزی را به چندین صورت صادر می کنند که هریک از انها به منظوری و با هدف ارائه خدمت مناسب خواست و میل بیمه گذاران طرح ریزی شده است تا بخشی از مشکلات انها را حل کند. انواع شناخته شده این بیمه نامه در ایران عبارتند از :

بیمه نامه اتش سوزی با سرمایه ثابت
با این نوع پوشش بیمه ای ، بیمه گر خسارات ناشی از اتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداکثرسرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند. اصولا خسارات پرداختنی نمی توانداز مابه التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعداز بروز خسارت و یا در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت کلی ، از مبلغ بیمه شده هریک از اقلام خسارت دیده بیشتر باشد. بیمه گذاردر زمان اخذ پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خود را به قیمت واقعی ان بیمه کند، در غیر این صورت براساس ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد،بیمه گرفقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود.

بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای 
همانطور که قبلا ذکر شد، معمولا شرکتهای بیمه ، در زمان صدور بیمه نامه های اتش سوزی ، سرمایه معینی را برای ماشین الات و یا مواد اولیه و یا در جریان ساخت به عنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه قید می کنند. این حداکثر سرمایه معمولا از طرف بیمه گذار تعیین می شود. امروزه باتوجه به پیچیدگی واحدهای تولیدی ، صنعتی و حجم مبادلات و کالایی که هر روز به انبارها وارد و یا ازان خارج می شود و درنظر گرفتن تورم و افزایش قیمتها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنعت وتولید کنندگان پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند که در صورت بروز حادثه حریق ،سرمایه های تحت پوشش بیمه ای به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شدید در قیمت و یا درمیزان موجودی ، نیاز به افزایش و یا کاهش ان از طریق صدورالحاقیه نباشد.
از ویژگیهای خوب این نوع پوشش بیمه ای ان است که در بیمه نامه های اظهارنامه ای ، سقف حداکثری برای تعهد بیمه گر در مورد جبران خسارت معین می شود و بیمه گذار هم براساس شرایطبیمه نامه و مدت تعیین شده در ان برای اعلام موجودی خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه اقدامات لازم را انجام می دهد. براساس توافق انجام شده ، اعلام میزان موجودی می تواند ماهانه ، سه ماهه و یا کمتر وبیشتر باشد، اما باید اضافه کرد، که هرچه فاصله مدت اعلام موجودی کمتر باشد، در زمان بروز خسارت رقم واقعی تر و صحیح تر محاسبه خواهد شد، اما در صورتی که بیمه گذار براساس شرایط قرارداد عمل نکرده ، موجودی خود را بموقع اعلام نکند، در صورت بروز خسارت ، حداکثر مبلغ بیمه شده ماخذ ومبنای محاسبه خسارت قرار خواهد گرفت و بیمه گر ضمن انجام حسابرسی دفترها، اسناد و مدارک معتبر بیمه گذار، نسبت به تعیین موجودی و تسویه خسارت اقدام خواهد کرد. محاسبه حق بیمه این گونه بیمه نامه ها به صورت موقت است و به ماخذ حداکثر سقف مندرج در بیمه نامه دریافت می شود.اما ممکن است اظهارنامه های ارسالی از سوی بیمه گذار کمتر از سقف سرمایه بیمه نامه باشد که در این صورت بیمه گر و بیمه گذار توافق می کنند که ۷۵% حق بیمه سقف قرارداد پرداخت شود و حق بیمه قطعی پس از پایان دوره بیمه نامه و بررسی اظهارنامه های ارسالی محاسبه گردد. اما به هر حال حق بیمه قطعی در هیچ زمان کمتراز ۵۰% حق بیمه اصلی بیمه نامه نخواهد بود.
به هر حال در زمان صدور بیمه نامه های اظهارنامه ای باید دقت کرد که اظهارنامه های ارسالی بدقت مورد رسیدگی قرار گیرد و ارسال انها هم بموقع صورت پذیرفته و مبلغ اظهارنامه نیز از حداکثر سقف بیمه نامه بیشتر نباشد، زیرا حداکثر تعهد بیمه گر همان سقف بیمه نامه است و چنانچه بیمه گذار موجودی بیشتری در انبار دارد حتماًً باید طی الحاقیه ای سقف بیمه نامه را افزایش دهد.

 بیمه نامه اتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی
کاربرد این نوع بیمه نامه در زمانی توصیه می شود که ارزش واحدهای صنعتی و تجاری و یا صنفی به دلیل اعمال ضریب استهلاک یا مستهلک شده و یا به ۵۰% و یا بیشتر کاهش یافته است درصورتی که جایگزینی و یا بازسازی همین واحدهای مستهلک شده به دلیل شرایط خاص اقتصادی جامعه به چندین برابر افزایش یافته است . درصورت وجود چنین شرایطی ، بیمه گر توافق می کند که بیمه گذار کلیه تاسیسات و دارایی های خودرا مجدداًً و به ارزش روز ارزیابی کند و انها را با قیمتهای جدید تحت پوشش دراورد. دراین حالت چنانچه اموال موردبیمه به علت بروز یکی ازخطرات مشمول بیمه تلف شده و یا خسارت ببیند، بیمه گر نسبت به تعمیر و بازسازی ساختمان اسیب دیده و چنانچه ماشین الات واحدصنعتی باشد، نسبت به جایگزینی ان اقدام لازم را انجام خواهدداد. یکی از جنبه های مهم و حیاتی بیمه نامه که نمونه بارز ارائه خدمات قابل قبول شرکت بیمه است ، در انجام عمل بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در واقع در مدت زمان متعارف و قابل قبول است .

خسارت و هزینه های قابل تامین 
بیمه مرکزی ایران در راستای اهداف خود برای تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان شرایط جدید بیمه نامه های اتش سوزی را در تاریخ ۲۷/۸/۶۶ به تصویب شورای عالی بیمه رسانید و شرکتهای بیمه موظف شدند که شرایط جدید را از سال ۱۳۶۷ به اجرادراورند. ۳ سال بعد از این تاریخ ، تعرفه بیمه اتش سوزی و خطرات اضافی (تبعی ) مشتمل بر ۱۶ ماده و۷ تبصره در تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی بیمه رسید و براساس ان خطرات اتش سوزی به ۹ طبقه تقسیم گردید که حداقل نرخ طبقه یک ۰/۳ در هزار وطبقه نه ۴/۲ در هزار تعیین شد.
براساس شرایط جدید، خسارت و هزینه های قابل تامین ان به شرح زیر مشخص شده است .
۱- خسارتهای مستقیم ناشی از اتش ، صاعقه و انفجار دارای پوشش بیمه ای است .
۲- خسارت و هزینه هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار انجام می شود تحت پوشش بیمه ای است .
۳- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارات ناشی از این گونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد.
۴-در صورت موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی مربوط، می توان خطرات اضافی (تبعی ) دیگری از قبیل زلزله ، طوفان ، سیل ، سقوط هواپیما، ضایعات اب و برف و شکست شیشه راتحت پوشش قرارداد. این خطرات اضافی معمولا به صورت یک الحاقیه جداگانه و ضمیمه بیمه نامه اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
در صورت بروز خسارت در محل و مکان مورد بیمه ، خسارات قابل پرداخت در هر مورد نمی تواندبیشتر از مابه التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی بیشتراز مبلغ بیمه شده هریک از اقلام

خسارت و هزینه های غیرقابل تامین 
بیمه نامه اتش سوزی مانند سایر بیمه نامه ها دارای استثنائاتی است که چنانچه منشا و مبدا خطر یکی از این استثنائات باشد بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد. بعضی از این خطرات که به عنوان استثنائات ذکر شده اند با توافق بین بیمه گر و بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه می تواندتحت پوشش بیمه ای قرار گیرد. خطرات استثناء شده عبارتند از:
- خسارات ناشی از جنگ ، جنگ داخلی ، شورش ، اشوب ، بلوا، قیام ، انقلاب ، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .
- خسارات ناشی از زلزله ، ریزش زمین ، سیل ، اتشفشان ، طغیان رودخانه ، حریق تحت الارضی وبلایای اسمانی (خطرات فاجعه یا خطرات طبیعی ).
- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره (دینامیت ، تی ان تی و باروت )
- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یون زا
- خسارات وارد به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگهای گرانبها.
- خسارات وارد به اسناد، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع اوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتربازرگانی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)