بیمه تظمین کیفیت ساختمان

شرایط بیمه تظمین کیفیت ساختمان = عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه نامه فوق جزو بیمه نامه های مهندسی تمام خطر می باشد و در حال حاضر برای دریافت مجوز پایان کار ساختمانهایی که متراژ آنها بیش از 800 متر مربع باشد اجباری است.
اهداف بیمه نامه
     

این بیمه هرگونه خسارت وارد به سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و ...)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام میشود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تایید بازرس فنی بیمه گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:


موضوع مورد بیمه:

ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری بگونه ای که برای هر سازه مثلاً یک برج یک بیمه نامه واحد صادر میشود.
تذکر: برای پروژه های انبوه سازی که از چندین بلوک ساختمانی تشکیل گردیده میتوان یک بیمه نامه واحد صادر نمود اما ازآنجائیکه در پایان بیمه نامه ها به ذینفعان (مالکین ساختمانها) تحویل داده میشود بهتر است برای هر بلوک یک بیمه نامه مجزا صادر گردد.
مدت بیمه:ده سال از تاریخ تکمیل کار یا صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان توسط شهرداری با تایید بازرس فنی بیمه گر. لازم بذکرست که صدور بیمه نامه همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز میباشد ولی تاریخ شروع پوشش بیمه ای، سرمایه قطعی بیمه نامه و حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی بیمه گر طی الحاقی به بیمه گذار ابلاغ خواهد شد.
فرانشیز بیمه :10٪ هر خسارت حداقل 10.000.000 ریال در هر حادثه


سرمایه مورد بیمه :

    سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال.
    نمای ساختمان، پنج سال.
    عایق های رطوبتی ساختمان، پنج سال.
    تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، سه سال.
        ارزش کارهای سازه
        مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه های اصلی و جانبی
        ارزش سایر کارهای ساختمانی
        ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه سازی، احداث جاده های مورد نیاز، استخر، برج آب، پل وسیله نقلیه یا عابر و ...
        هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت
        مطابق درخواست بیمه گذار (معمولاً 20٪ مجموع بندهای یک و دو)
        هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
        مطابق درخواست بیمه گذار (معمولاً 10٪ مجموع بندهای یک و دو)
        هزینه های حرفه ای
        کلیه هزینه ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم سازی مطابق درخواست بیمه گذار (معمولاً 20٪ مجموع بندهای یک و دو)

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند ؟
     
کلیه سازندگان یا مالکین اولیه ساختمان در قبال عیوب اساسی و پنهان ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.
ذینفعان در بیمه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان :مالکین ساختمان در زمان بهره برداری و پوشش بیمه نامه
 
موارد الزام قانونی بیمه نامه
     
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
     
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، کتابی با عنوان مجموعه واژگان بیمه ای توسط پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران تهیه شده است . مشاهده اصطلاحات بیمه ای

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
     
هرگونه نقص در سرمایه مورد بیمه ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و ...)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام میشود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تایید بازرس فنی بیمه گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر:

    دو سال اول از تاریخ شروع پوشش بیمه ای ß جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه های اصلی و جانبی ساختمان بعلت عدم رعایت استانداردها
    سال سوم تا دهم از تاریخ شروع پوشش بیمه ای ß جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از نقص در سازه های اصلی ساختمان بعلت یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه
    سازه های اصلی ساختمان عبارتند از: کلیه سازه های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان شامل پی ها، ستونها، تیرها، بادبندها، تمام دیوارها و سقفها.
    سازه های جانبی ساختمان عبارتند از: کلیه اجزای غیرباربر ساختمان شامل نازک کاری مانند درب ها و پنجره ها، اندودها، کاشی کاریها، کف پوشها، عایقکاریها و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
     
جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه.
مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه (متن بیمه نامه)
جهت اطلاع از شرایط اختصاصی رجوع شود به شرایط اختصاصی بیمه نامه.
مشاهده شرایط اختصاصی بیمه نامه (جدول مشخصات بیمه نامه)
 
     
توصیه های ایمنی در مقابل حریق
 
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
     

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
    بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.


4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)