بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ های عمومی

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.


خطرات تحت پوشش


جبران خسارت های بدنی و مالی( به شرح ذیل ) وارده به اشخاص ثالث و دارندگان خودرو در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد .
 
۱-      جبران هزینه های پزشکی
 
۲-      جبران غرامات نقص عضو
 
۳-      جبران غرامات فوت.
 
۴-      جبران خسارات مالی

 
استثنائات


خسارت های معمول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
 
۱-      خسارات ناشی از عمد و تقلب و تبانی بیمه گذار و یا کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
 
۲-      فقدان و یا خسارت وارد به اموال داخل اتومبیل.
 
۳-      خسارت مالی ناشی از تصادم اتومبیل در داخل پارکینگ به هر نحو که باشد.
 
۴-      خسارت های وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، همسر و اولاد و ....
 
۵-      خسارت های ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و ....
 
۶-      خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی.
 
۷-      خسارت مالی ناشی از شکست شیشه، برخورد مواد شیمیایی و سقوط اجسام و بر روی خودرو.
 

دریافت فرم پیشنهاد

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)