بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث


كارفرمایان در اجرای پروژه های ساختمانی با خطرات و حوادث گوناگونی مواجه می گردند. لذا بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی با ویژگی های خاص برای رفع نیاز جامعه مذکور تدوین شده است.

آنچه امروزه در جریان ساخت ساختمانهای جدید به كرات شاهد آن هستیم، خساراتی است که در جریان اجرای کار به کارکنان یا اشخاص ثالث وارد می آید و به شرح زیر می باشد:

· خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و یا هزینه های پزشکی کارکنان.

· نشست و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.

· ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری.

· خسارات مالی وارد به ابنیه و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش.

· خسارات به خیابان و پیاده رو.

· خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.

· خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختمانی.

· خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند.

· خسارات ناشی از دپوی مصالح در خیابان و پیاده رو.


در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنان و اشخاص ثالث بیمه می گردد بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری،گود برداری، پی کنی و مراحل احداث بنای جدید خساراتی به کارکنان و اشخاص ثالث وارد آید، بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)