طرف قرارداد با کلیه بیمه های دولتی و خصوصی ایران ، کارآفرین ، آسیا ، دانا ، البرز ، سامان ، رازی ،سینا ، معلم ، پاسارگاد ، ملت ، نوین ، پارسیان ، توسعه ، میهن ، دی ، ملت ایران (ما) ، کوثر ،آرمان و ...

 

کدام بیمه را از کدام بیمه گر بهتر است خریداری نماییم؟

تخصص ما انتخاب بیمه گری است که بهترین و کاملترین خدمات را با قیمتی قابل قبول به شما ارائه نماید و کارگزار بیمه به عنوان نماینده شما و مشاور و وكیل مدافع رسمی شما بیمه گذاران محترم نزد شركت های بیمه جهت راهنمایی و پیگیری خسارت و دفاع از حق بیمه گذاران می باشد.

 


با نگه داشتن موس روی هر یک از عکسهای زیر، شرح آن ظاهر خواهد شد.

   
 
   

کارگزاری رسمی بیمه

4.5 1302452