البرز

درباره شرکت سهامی بیمه  البرز

نشانی ساختمان مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از خیابان شهید دستگردی (ظفرسابق) نبش کوچه آبان پلاک ۱۳۲۰
تلفن روابط عمومی : ۲۹۴۶۱۰۵۲-۲۹۴۶۱۰۵۱ 

   فرم مشخصات شرکت بیمه البرز
مدیر عامل: سیدرسول تاجدار
قائم مقام مدیر عامل: 
رئیس هیئت مدیره:
نایب رئیس هیئت مدیره:
اعضای اصلی هیئت مدیره :  ۱. وزارت اقتصادی و دارایی
 ۲. شرکت صبا تامین به نمایندگی حسین سلیمی
 ۳. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی محمد رضا تقوائی
۴.  بانک ملت به نمایندگی سید رسول تاجدار
۵. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (معرفی شده است).  به نمایندگی مهدی مرجانی
۶
۷
اعضا علی البدل هیئت مدیره : ۱
۲
معاون فنی: زندگی  
غیر زندگی  
مدیران فنی :  اشخاص در حال تکمیل مدارک
 اموال  در حال تکمیل مدارک
 مسئولیت در حال تکمیل مدارک
 مسئول قبولی اتکایی : داخلی علیرضا پور حسن
خارجی  
محاسب فنی (اکچوئر) :  
سرمایه اسمی : ۴۰۰میلیارد ریال
 سرمایه پرداخت شده : ۴۰۰میلیارد ریال
تاریخ صدور مجوز پروانه:  
نوع فعالیت : زندگی و غیر زندگی زندگی غیر زندگی اتکایی
- - -

درباره بیمه البرز

 5 2302452
 
 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)