دانا

درباره شرکت سهامی بیمه دانا

بیمه دانا در سال 1353 با مشارکت بیمهCommercial Union انگلیس بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه بخش خصوصی و با امکان فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای تاسیس شد .این شرکت پس از 5 سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیر ماه 1358 بر اساس مصوبه شورای انقلاب ودولت موقت به همراه 12شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد وجهت ارزیابی سهام وتسویه حساب با سهامداران داخلی وخارجی بر اساس مصوبه سال 1360 فعالیت بیمه دانا و10 شرکت ملی شده دیگر متوقف گردید.

      در آذر ماه سال 1367 به موجب(( قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه))تعداد 9 شرکت بیمه ملی شده (آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان وکار، شرق و ملی)در شرکت سهامی بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقرر شد این شرکت ضمن بررسی حسابها وتسویه دیون دولت وسهامداران شرکتهای ادغامی، به عنوان یک شرکت بیمه تخصصی در رشته بیمه های اشخاص شروع به فعالیت نماید .هدف از تاسیس مجدد بیمه دانا تشکیل یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصاً بیمه های عمر در کشور بود . به دلیل محدودیت حوزه فعالیت ونبود امکان رقابت با سایر شرکتهای بیمه در سال 1375 با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجازه داده شد همچون سایر شرکتهای بیمه ای فعالیت نماید . فعالیتهای عمومی بیمه دانا عملاًاز ابتدای سال 1376 آغاز و گسترش یافت.

ساختمان مرکزی این شرکت در تهران: خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، ‌پلاک ۲۵ تلفن :۸۰ ـ ۸۸۷۷۰۹۷۱
تلفن روابط عمومی: ۱۸-۸۸۷۷۷۷۱۶
دورنگار روابط عمومی: ۸۸۷۷۷۷۱۹
تلفن گویا: ۸۸۷۷۰۹۹۰
سایت بیمه دانا:http://www.dana-insurance.com
   

  شرکت بیمه دانا
مدیر عامل:  بیژن صادق
قائم مقام مدیر عامل: 
رئیس هیئت مدیره:عباس جبل عاملی
نایب رئیس هیئت مدیره: علی تقوی
اعضای اصلی هیئت مدیره :  ۱شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کردستان با  نمایندگی مهدی فلاح
۲.شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان  با نمایندگی عباس جبل عاملی
۳. شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی با نمایندگی بیژن صادق
۴. شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با نمایندگی سید کمال الدین رضوی
۵ . صندوق تامین اجتماعی با نمایندگی علی نقوی
اعضا علی البدل هیئت مدیره : ۱
۲
معاون فنی و اتکایی:  
محاسب فنی (اکچوئر) :  
سرمایه اسمی :  
 سرمایه پرداخت شده :  
تاریخ صدور مجوز پروانه:  
نوع فعالیت : زندگی و غیرزندگی اتکایی
-

درباره بیمه دانا

 5 2302452
 
 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)