شرایط بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای

شرایط بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای


   در شرکت سهامی بیمه ایران این نوع بیمه نامه برای موجودی انبارصادر می شود و در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای مواد اولیه ، کالای  در جریان ساخت و محصول بعنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه ها قید می کنند . این حداکثر سرمایه معمولاً از طرف بیمه گذار تعیین می شود . امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی وصنعتی و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنعت و تولید کنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند تا ضمن داشتن پوشش کامل حق بیمه متناسب با داراییهای خود را پرداخت نمایند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)